HomePortfolioBedrijvenWonen Breburg

Wonen Breburg

Wonen Breburg


  • Onderhoudsadvies op maat

  • Hulp bij risicobeheersing

  • Resultaatgericht vastgoedonderhoud

Terug naar referenties »


Vastgoedonderhoud Woningbouwvereniging en Instellingen.

Onderhoudsadvies op maat
Wij leveren ons verftechnisch onderhoudsadvies in nauwe samenwerking met opdrachtgever en verfleveranciers.
Zo kunt u als vastgoedbeheerder beter inspelen op uw klantvraag.

Hulp bij risicobeheersing
Als woningbouwcorporatie, Vereniging Van Eigenaars of zorg- en overheidsinstelling, zijn risicobeheersing
en het voorkomen van faalkosten speerpunten in het beleid.

Resultaatgericht vastgoedonderhoud is hiermee een voorwaarde geworden om in een ingewikkelde en
grillige economie de continuïteit van het te onderhouden vastgoed te waarborgen.

Schildersbedrijf Hagen van Berkel ondersteunt u hierin.

Met onder andere:

– Opname en constateringen van gebreken

– Heldere offerte

– Duidelijke oplossingen en voorstellen om de levensduur van uw vastgoed te verlengen

– Kostenbesparing door aan pakken van oorzaken

– Gedegen planningen en afspraken bewoners en gebruikers

Ons motto

Wij de zorgen voor uw vastgoed, en u heeft tevreden klanten en gebruikers.