HomePortfolioDeurenDeuren

Deuren

Deuren Oude Situatie


  • Ontdaan van alle verflagen

  • Scheuren gerepareerd

  • De deuren in 3 kleuren afgewerkt

Terug naar referenties »


Deuren Kapel Jan van Besouwhuis te Goirle.

De oude deuren van de kapel zij volledig ontdaan van de verflagen, dit was nodig doordat jaren verschillende bedrijven
te pas en te onpas diverse producten over elkaar aangebracht hadden, welke de uitstraling niet ten goede kwamen.

Schilderbedrijf Hagen van Berkel heeft de deuren ontdaan van verf en de verstekken met hout infrezing laten versterken
en de scheuren gerepareerd, waardoor de gehele deuren opnieuw in 3 kleuren afgewerkt konden worden, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.