HomePortfolioDeurenDeuren Houtrot reparatie

Deuren Houtrot reparatie

Deuren Houtrotreparatie


  • Voorkomen is beter dan genezen

  • Duurzaam onderhoud

  • Houtreparatie-aanpak

Terug naar referenties »


Houtrot reparatie of deelvervanging bij ons in goede handen.

Duurzaam onderhoud van houten gevelelementen met de Hagen van Berkel Houtreparatie-aanpak

Economisch en duurzaam beheer van gebouwen staat of valt met zorgvuldig onderhoud, onder het motto:
voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt in het bijzonder voor schilderwerk aan houten gevelelementen,
dat méér vraagt dan een periodieke onderhoudsbeurt alleen. Openstaande verbindingen en defecte afdichting
van beglazing zijn immers in de praktijk de belangrijkste oorzaken van vochttoetreding, waarvan houtrot en
gevolg schades het uiteindelijke kostbare resultaat zijn, tenzij tijdig afdoende maatregelen worden genomen
om deze gebreken te herstellen. Met de Houtreparatie-aanpak beschikt de schilder over de juiste middelen om op
eenvoudige wijze aangetaste ondergronden te repareren en nieuwe aantasting te voorkomen.

Hiermee levert hij een wezenlijke bijdrage aan het terugdringen van zowel de onderhoudslasten als de verspilling van schaars, natuurlijk bouwmateriaal. In het bijzonder in de sociale woningbouwsector kan de schilder met behulp van de Schildersbedrijf Hagen van Berkel Houtreparatie-aanpak onaangename verrassingen in de exploitatie helpen voorkomen.