HomeLaatste NieuwsNieuwsOpening Gezinshuis Fatima

Opening Gezinshuis Fatima

Schildersbedrijf Hagen van Berkel uit Tilburg heeft na een periode van 2 jaar, waarin het pand leeg heeft gestaan en bewoond is geweest door antikraak, het complete binnenschilderwerk onderhanden genomen en bewoonbaar gemaakt voor gezinnen, plafonds en wanden, deuren en kozijnen en tevens de keukenkasten zijn door ons geschilderd.Ook de houten vloeren op de begane grond, en de houten trappen zijn weer in ere hersteld.

Stichting maatschappelijke opvang Midden-Brabant Traverse opent komende vrijdag, 2 april, het Gezinshuis in Fatimastraat 28 in Tilburg. Na de officiële opening is er vanaf 13.13 uur Open Huis.Om 12.30 uur ondertekenen wethouder Gon Mevis, Paul Wezenberg (voorzitter Raad van Bestuur SMO Traverse) en Mevr. Drs. Aline Zwierstra (vestigingsdirecteur Wonen Breburg) De beheersovereenkomst. Vanaf 13.13 uur kunnen buurtbewoners en andere belangstellenden het Gezinshuis bezoeken en kennismaken met de medewerkers. Het Gezinshuis van Traverse biedt opvang en begeleiding aan gezinnen die door een crisissituatie tijdelijk geen thuis hebben. Vanwege een echtscheiding bij voorbeeld of omdat ze door huurschuldenuit huis zijn gezet..

In het Gezinshuis komen (vooral éénouder)gezinnen met jonge kinderen. Deze gezinnen vangt Traverse nu nog op bij de Crisisopvang aan de Gasthuisring, waarvan het gezinshuis onderdeel uitmaakt. Ondanks alle zorg die bij de crisisopvang aan de ouders en hun kinderen wordt besteed, zijn de omstandigheden daar minder geschikt.Het Gezinshuis biedt elk gezin een eigen woonruimte met een keuken en sanitaire voorzieningen.Ouders en kinderen kunnen er op een aparte kamer slapen. Er is ruimte voor drie tot vier gezinnen, afhankelijk van de gezinsgrootte. In totaal is er ruimte voor maximaal twaalf personen. De verblijfsduur varieert, afhankelijk van de mogelijkheden van het gezin en de woonruimte die vrijkomt, tussen de zes maanden en twee jaar.Traverse biedt de gezinnen ondersteuning en begeleiding om hun leven weer op orde te krijgen. Hierbij hoort ook het vinden van geschikte woonruimte. De begeleiders van het gezinshuis zijn dagelijks aanwezig