HELDER IN OFFERTE

Schildersbedrijf Hagen van Berkel is glashelder in offertes & garanties

Duidelijke afspraken in een complete offerte. Het is wel zo prettig om te weten waar u aan toe bent. Vandaar dat Hagen van Berkel altijd schriftelijk een offerte uitbrengt. Deze offerte is tot 30 dagen na ontvangst geldig. Pas nadat u, per mail, telefonisch of een kopie van de offerte of een opdrachtbevestiging getekend geretourneerd heeft is er sprake van een overeenkomst. Voor het uitbrengen van een offerte hanteert Hagen van Berkel strenge richtlijnen. We zullen de te verrichten werkzaamheden duidelijk omschrijven, bovendien geven we u een indicatie wanneer we beginnen en wanneer we opleveren. Ook over de prijs van het schilder-, behang- of glaszetwerk maken we heldere afspraken.

De mogelijkheden op een rij:

Vaste prijs
Er is sprake van aangenomen werk. Bepaalde werkzaamheden kunnen zijn uitgesloten.

Richtprijs ?
U weet ongeveer wat u kunt verwachten. De totaalprijs wordt echter pas bekend bij de oplevering. Als er sprake is van meer dan 10% meer- of minderwerk, delen we dit schriftelijk aan u mede.

Werken in regie?
Het aantal uren en de hoeveelheid te gebruiken materialen zijn nog niet in te schatten. Wel maken wij duidelijke afspraken met u over het uurtarief en de prijzen van de materialen. Bij de eindafrekening krijgt u een totaaloverzicht van alle gemaakte kosten. Tussentijds versturen we termijnnota’s.

Meer garanties
Hagen van Berkel is niet voor niets OnderhoudNL-Garantie erkend. U kunt van ons verwachten dat wij ons zowel aan plaatselijke verordeningen als aan milieu- en ARBO-wetgeving houden. Ook werken we op de reguliere werktijden, tenzij u anders overeenkomt natuurlijk. Minstens even belangrijk is dat Hagen van Berkel niet alleen goed en deugdelijk werk aflevert, maar dat ook garandeert.

Renderende investering
Of u bij het inschakelen van Hagen van Berkel duurder uit bent dan wanneer u het zelf doet? Nee, waarschijnlijk bent u per saldo zelfs voordeliger uit, omdat Schildersbedrijf Hagen van Berkel staat voor een duurzamer resultaat. Met andere woorden: de keuze voor Hagen van Berkel vormt een renderende investering.

Periodieke controle van de Onderhoud NL-garantie erkende bedrijven. Hagen van Berkel worden eens per 3 jaar volledig gecontroleerd op:

  • kwaliteit schilder-, glas- en behangwerk, door middel van een technische inspectie
  • vak- en bedrijfstechnische diploma’s
  • inschrijving Kamer van Koophandel
  • betalingsgedrag belastingdienst
  • ontvangen klachten
  • hantering door de Stichting OnderhoudNL-Garantie opgestelde Algemene Consumentenvoorwaarden in samenwerking met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.